Wednesday, August 29, 2012

Teaching: Drawing and design sketching skills for Product design

Good sketching skills are important in any design process, and something truly needed in the design industry today. The sketching is an activity that requires constant practice to perfect.
No comments:

Post a Comment

About Me

My photo
Bangkok, Thailand
ความตั้งใจในทุกวันที่ยังมีลมหายใจ คือ พยายามทำให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้ ในทุก ๆ สถานการณ์

ประวัติการศึกษาและการทำงาน

ณัฐนันท์ ศิริเจริญ


การศึกษา


-โรงเรียนวัดบวรนิเวศ ปี 2523


-วิทยาลัยช่างศิลป กรมศิลปากร ปี 2526
-ปริญญาตรี สาขาจิตรกรรม
คณะจิตกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์และภาพไทย


ม.ศิลปากร ปี 2531


-ปริญญาโท สาขาการบริหารสื่อสารมวลชน (MCA2)


คณะวารสารศาสตร์ฯ ม.ธรรมศาสตร์ ปี 2543


-ปริญญาโท สาขาการบริหารจัดการสาธารณะ (EPA15)


คณะรัฐศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ ปี 2547

-ประกาศนียบัตร


หลักสูตรผู้นำการเมืองยุคใหม่ รุ่นที่ 3


สถาบันพระปกเกล้า ปี 2549


-ปัจจุบันเข้าศึกษาปริญญาเอก สาขานิเทศศาสตร์


มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เริ่มปีการศึกษา 2553


ประวัติการทำงานตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน


จัดรายการวิทยุและโทรทัศน์ ตั้งแต่ปี 2531


ออกอัลบั้มผลงานเพลง 2 อัลบั้ม


ตำแหน่งนักร้องนำ วง "อวอร์ด" AWARDS


ค่ายโปรมีเดียมาร์ท


พิธีกร / ลงเสียงอ่านสปอตโฆษณาและสารคดีทางรายการวิทยุและโทรทัศน์ / นักข่าวและผู้ประกาศข่าวทางสถานีโทรทัศน์ / หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์และกิจกรรมพิเศษ ปี 2536 / พากย์หนัง / วิทยากร /อาจารย์พิเศษ


เขียนหนังสือ Pocket Book ผลงานที่ผ่านมามีดังนี้


-มองโลกให้ใสแล้วใจสุข


-อยากให้โลกนี้มีแต่ความรัก


-สุขภาพดี กับ คนดัง


-ธรรมะดีกับผ้หญิงดัง เป็นต้น


เขียนหนังสือประกอบการสอน ระดับปริญญาตรี


-หลักการโฆษณา ประชาสัมพันธ์


และการสื่อสารเพื่อการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ


-สุนทรียศาสตร์เพื่อนิเทศศาสตร์


-การผลิตรายการวิทยุเบื้องต้น


-พื้นฐานทางศิลปะ


-การประกาศและการดำเนินรายการ


รางวัลเกียรติยศ


ได้รับรางวัลผู้แต่งคำร้อง ทำนองสำหรับเพลงรณรงค์ประชาธิปไตย


ในกลุ่มเด็กและเยาวชน ปี 2549 จากสถาบันพระปกเกล้า


อาจารย์ประจำ คณะนิเทศศาสตร์


มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ตั้งแต่ปี 2552


Email Address: nattanun2004@yahoo.comProfile


Mr. Nattanun Siricharoen
Birthday: 1964
Address: Bangkok Thailand

Email: nattanun2004@yahoo.com
Current:
Lecturer at Huachiew Chalermprakiet University
Teaching Aesthetics, Fundamental art Concepts, Radio Programme Production, Writing the academic book and Researcher
Location: Thailand
Industry: Education ManagementEducation:
Silpakorn University: Bachelor of Fine Arts: BFA (Painting),


Thammasat University: Master's Degree in Mass Communication Administration (MCA)


Thammasat University: Master of Arts Executive Program in Public Affairs [EPA]. Faculty of Political Science, TU

PhD Candidate in Doctor of Philosophy Program in Communication Arts at STOU: Sukhothai Thammathirat Open University [2009-2012]

Skills & Expertise: Fine arts, Media and Information Literacy [MIL] Education

Trainer, Master of Ceremonies [ MC], The Satellite TV News Reporter, DJ Radio Station.

Activities and Societies: Volunteer with The Friends of the Blind Club Trainer's Guide, Integrated Counseling for HIV and AIDS Prevention and Care, Thai MIL Club Founderความในใจของผม

ผมคิดว่าการทำงานทางด้าน "สื่อ" ทุกประเภท มีความสำคัญต่อการชี้นำ โน้มน้าวจิตใจ ต่อผู้คนในสังคมไทย ณ ยุคปัจจุบันอยู่มากพอสมควร ดังนั้นการที่จะใช้ประโยชน์จากการเป็น "สื่อ" ที่จะนำ "ข้อมูลข่าวสาร" ผ่าน "ช่องทางต่างๆ" ไปยัง "ประชาชน" นั้น จึงถือเป็นสิ่งที่ต้องระมัดระวังเป็นอย่างมาก
ผมทำงานในแวดวงสื่อ มานานกว่า 20 ปี คือ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2531 จนถึงปัจจุบัน ทั้งสื่อวิทยุ โทรทัศน์ สิ่งพิมพ์ ได้เห็นยุคสมัยของการเปลี่ยนแปลงวิธีการใช้สื่อของประชาชน และวิธีการนำเสนอของผู้ส่งสารมาโดยตลอด
ทำให้มีความเชื่อมั่นว่า "สื่อ" นี่แหละ จะยังคงเป็นเครื่องมือสำคัญในการผลักดัน สนับสนุน สร้างสรรค์สิ่งที่ดีงาม หรือบางครั้งอาจทำลายล้าง..บางสิ่งบางอย่างในสังคมลงได้อย่างง่ายดาย และอย่างน่าอัศจรรย์ใจ
ในใจของผมจึงตั้งปณิธานไว้เสมอว่า จะขอใช้สื่อในฐานะที่เป็นทั้งผู้ส่งสารและผู้รับสาร ในทางที่สร้างสรรค์ เพื่อให้ก่อเกิดปัญญา ความสุข ความสบายใจกับประชาชนต่อไป จะใช้สื่อเพื่อช่วยเหลือสังคมและผู้คน ตามที่สมควรแก่โอกาสอันสามารถพึงกระทำได้ สำคัญที่สุด คือ "ผู้ที่ติดตามผลงานของผม" นั่นเอง ที่จะเป็น"กำลังใจอย่างดีที่สุด" ที่จะช่วยผลักดันให้ผมได้ทำงานเพื่อทุกคนต่อไปอย่างไม่รู้จักคำว่าเหน็ดเหนื่อย ท้อถอย มีแต่จะยิ่งเพิ่มความเข้มข้นของข่าวสารข้อมูล ความรู้ ความสุข ต่อไปตราบจนกว่าจะหมดลมหายใจ ขอบคุณมากๆ ครับ สำหรับทุกกำลังใจที่เคยมีให้กัน
และเหมือนเดิมท้ายนี้ ขอให้ทุกท่านเป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน สวัสดีครับ

Music@Night อสมท. 96.5 MHz.

เป็นอีกช่วงเวลาหนึ่ง......ของการทำงาน........ที่ผมมีความสุขมาก...... เพราะได้นำเสนอความสุขจากเสียงสากลเพราะๆ ..........ที่เชื่อว่าคนไทยผู้มีใจรักเพลงสากลจะชื่นชอบ และสามารถจินตนาการไปถึง.....ความหลังครั้งที่ยังเป็นวัยรุ่นได้อย่างรวดเร็ว ......พร้อมทั้งการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ต่างๆ ที่ผมได้เจอะเจอมา....และคิดว่าน่าจะก่อเกิดประโยชน์ต่อผู้ฟังมานำเสนอเป็นประจำ.......ที่แนะนำมาทั้งหมด นั่นคือ รายการ Music@Night ทาง อสมท. " คลื่นความคิด" 96.5 MHz. ทุกคืนวันอาทิตย์ (ตามความรู้สึก) เวลา เที่ยงคืนครึ่ง ถึง ตีสอง (00.30 - 02.00 น.) อย่าลืมลองติดตามฟังดูนะครับ

http://www2.mcot.net/fm965/list.cfm?cat=Archive&m=102&id=753


Snow-walking in Grenoble, France