Sunday, August 23, 2020

ความสุขของคนเป็นปู่ ย่า คือ ไปหาหลานๆ ครั้งนี้ ไปหานินิว นาน่า นาวิน คลองห้า ปทุมธานี 22 สิงหาคม 2563

 การได้พบหลานๆ ทุกคน ทั้ง นิว นาน่า นาวิน / เนย์ อีฟ อาร์ม  คือ ความสุขที่ได้เห็นความใสซื่อบริสุทธิ์ของพวกเค้า....ทุกบ้านคงเป็นเช่นกันนะครับ  จึงขอบันทึกไว้ไม่ให้ลืม  22 สิงหาคม 2563


จอมพลังทั้ง 3 บ้านคลองห้า   นินิว  นาน่า  นาวิน.....ทั้งจอมอำ มุกเยอะ   จอมเจรจา  จอมยิ้ม จอมเต้น...
Saturday, August 1, 2020

การจัดรายการวิทยุ คือ ความรักในการทำหน้าที่เป็น "สื่อมวลชน" เพื่อส่งข้อมูลข่าวสารที่มีประโยชน์และสร้างความสุขใจให้กับประชาชน


อดีตถึงปัจจุบัน (2531 - 2563)  เวลา 30 กว่าปี ที่อยู่ในแวดวงสื่อสารมวลชน  นับเป็นประสบการณ์ที่มีคุณค่าอย่างยิ่งสำหรับการทำงานในฐานะ "สื่อมวลชน" และจะยังคงทำหน้าที่นี้ต่อไป.....ตราบเท่าที่ยังมีผู้ให้โอกาสในการทำงานนี้......เพื่อสร้างสรรค์ประโยชน์ให้กับประชาชนที่เป็นผู้ฟัง  ผู้ชมรายการที่เป็นกำลังใจสนับสนุนสำคัญสำหรับการทำหน้าที่ดำเนินรายการของผม  ต้องขอขอบคุณมากๆ ครับ  (#บันทึกไว้ไม่ให้ลืม ผศ.ดร.ณัฐนันท์ ศิริเจริญ 1 สิงหาคม 2563)

Saturday, December 7, 2019

หนังสือการสื่อสารสุขภาพที่ผมเขียน ชื่อ “การสื่อสารสุขภาพเพื่อดูแลสุขภาพกายและสุขภาพจิตระหว่างผู้สูงอายุกับสมาชิก ในครอบครัวด้วยสื่อใหม่” พิมพ์ครั้งที่ 2 และหนังสือ "การสร้างเสริมปัญญาผ่านกระบวนการสื่อสารสุขภาพเพื่อปลูกฝังพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพที่ดีให้นักศึกษาไทย" พิมพ์ครั้งที่ 1


หนังสือ “การสื่อสารสุขภาพเพื่อดูแลสุขภาพกายและสุขภาพจิตระหว่างผู้สูงอายุกับสมาชิกในครอบครัวด้วยสื่อใหม่” พิมพ์ครั้งที่ 2
ปี 2562


หนังสือ "การสร้างเสริมปัญญาผ่านกระบวนการสื่อสารสุขภาพเพื่อปลูกฝังพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพที่ดีให้นักศึกษาไทย" พิมพ์ครั้งที่ 1 ปี 2562


การเล่นดนตรี ร้องเพลง เป็นสุนทรียะที่สำคัญมากอีกส่วนหนึ่งของชีวิตผม.....สมัยเรียน วิทยาลัยช่างศิลป (ช.ศ.) กรมศิลปากร พ.ศ.2524-2526 กับ สิทธิ์ (กลอง) และ ชัย (เบส) ในนาม "วงสังขยา"

รูปบนเวทีงาน  ปิดตำนาน ช่างศิลป วังหน้า   ณ  ลานโรงอาหารเดิมของวิทยาลัยช่างศิลป วังหน้า          วันอาทิตย์ที่ 10 พฤศจิกายน 2562  (10-11-19)   
ขอบคุณภาพสวยๆ จากเพื่อนๆ คณะหวานเย็น  และเพื่อนร่วมรุ่น 30  รูปนี้ไปกิจกรรม "จิตอาสา"  ร้องเพลงระดมทุนซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ให้โรงพยาบาลตำรวจ  พฤศจิกายน 2562
 รูปนี้ไปเล่นดนตรีและร้องเพลงให้งานฉลองครบรอบของ สถานีคลื่นความคิด  อสมท. FM. 96.5 MHz. ปี 2562  ณ โรงภาพยนตร์สกาล่า  สยามสแคว์  กรุงเทพฯ
รูปงานพบปะสังสรรค์ของชาวช่างศิลป   ชื่องาน  "10-11-12"  วันที่ 10 เดือน 11 ปี 2012 ของ ช.ศ.รุ่น 28-29-30

About Me

My photo
Bangkok, Thailand
ความตั้งใจในทุกวันที่ยังมีลมหายใจ คือ พยายามทำให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้ ในทุก ๆ สถานการณ์

ประวัติการศึกษาและการทำงาน

ณัฐนันท์ ศิริเจริญ


การศึกษา


-โรงเรียนวัดบวรนิเวศ ปี 2523


-วิทยาลัยช่างศิลป กรมศิลปากร ปี 2526
-ปริญญาตรี สาขาจิตรกรรม
คณะจิตกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์และภาพไทย


ม.ศิลปากร ปี 2531


-ปริญญาโท สาขาการบริหารสื่อสารมวลชน (MCA2)


คณะวารสารศาสตร์ฯ ม.ธรรมศาสตร์ ปี 2543


-ปริญญาโท สาขาการบริหารจัดการสาธารณะ (EPA15)


คณะรัฐศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ ปี 2547

-ประกาศนียบัตร


หลักสูตรผู้นำการเมืองยุคใหม่ รุ่นที่ 3


สถาบันพระปกเกล้า ปี 2549


-ปัจจุบันเข้าศึกษาปริญญาเอก สาขานิเทศศาสตร์


มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เริ่มปีการศึกษา 2553


ประวัติการทำงานตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน


จัดรายการวิทยุและโทรทัศน์ ตั้งแต่ปี 2531


ออกอัลบั้มผลงานเพลง 2 อัลบั้ม


ตำแหน่งนักร้องนำ วง "อวอร์ด" AWARDS


ค่ายโปรมีเดียมาร์ท


พิธีกร / ลงเสียงอ่านสปอตโฆษณาและสารคดีทางรายการวิทยุและโทรทัศน์ / นักข่าวและผู้ประกาศข่าวทางสถานีโทรทัศน์ / หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์และกิจกรรมพิเศษ ปี 2536 / พากย์หนัง / วิทยากร /อาจารย์พิเศษ


เขียนหนังสือ Pocket Book ผลงานที่ผ่านมามีดังนี้


-มองโลกให้ใสแล้วใจสุข


-อยากให้โลกนี้มีแต่ความรัก


-สุขภาพดี กับ คนดัง


-ธรรมะดีกับผ้หญิงดัง เป็นต้น


เขียนหนังสือประกอบการสอน ระดับปริญญาตรี


-หลักการโฆษณา ประชาสัมพันธ์


และการสื่อสารเพื่อการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ


-สุนทรียศาสตร์เพื่อนิเทศศาสตร์


-การผลิตรายการวิทยุเบื้องต้น


-พื้นฐานทางศิลปะ


-การประกาศและการดำเนินรายการ


รางวัลเกียรติยศ


ได้รับรางวัลผู้แต่งคำร้อง ทำนองสำหรับเพลงรณรงค์ประชาธิปไตย


ในกลุ่มเด็กและเยาวชน ปี 2549 จากสถาบันพระปกเกล้า


อาจารย์ประจำ คณะนิเทศศาสตร์


มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ตั้งแต่ปี 2552


Email Address: nattanun2004@yahoo.comProfile


Mr. Nattanun Siricharoen
Birthday: 1964
Address: Bangkok Thailand

Email: nattanun2004@yahoo.com
Current:
Lecturer at Huachiew Chalermprakiet University
Teaching Aesthetics, Fundamental art Concepts, Radio Programme Production, Writing the academic book and Researcher
Location: Thailand
Industry: Education ManagementEducation:
Silpakorn University: Bachelor of Fine Arts: BFA (Painting),


Thammasat University: Master's Degree in Mass Communication Administration (MCA)


Thammasat University: Master of Arts Executive Program in Public Affairs [EPA]. Faculty of Political Science, TU

PhD Candidate in Doctor of Philosophy Program in Communication Arts at STOU: Sukhothai Thammathirat Open University [2009-2012]

Skills & Expertise: Fine arts, Media and Information Literacy [MIL] Education

Trainer, Master of Ceremonies [ MC], The Satellite TV News Reporter, DJ Radio Station.

Activities and Societies: Volunteer with The Friends of the Blind Club Trainer's Guide, Integrated Counseling for HIV and AIDS Prevention and Care, Thai MIL Club Founderความในใจของผม

ผมคิดว่าการทำงานทางด้าน "สื่อ" ทุกประเภท มีความสำคัญต่อการชี้นำ โน้มน้าวจิตใจ ต่อผู้คนในสังคมไทย ณ ยุคปัจจุบันอยู่มากพอสมควร ดังนั้นการที่จะใช้ประโยชน์จากการเป็น "สื่อ" ที่จะนำ "ข้อมูลข่าวสาร" ผ่าน "ช่องทางต่างๆ" ไปยัง "ประชาชน" นั้น จึงถือเป็นสิ่งที่ต้องระมัดระวังเป็นอย่างมาก
ผมทำงานในแวดวงสื่อ มานานกว่า 20 ปี คือ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2531 จนถึงปัจจุบัน ทั้งสื่อวิทยุ โทรทัศน์ สิ่งพิมพ์ ได้เห็นยุคสมัยของการเปลี่ยนแปลงวิธีการใช้สื่อของประชาชน และวิธีการนำเสนอของผู้ส่งสารมาโดยตลอด
ทำให้มีความเชื่อมั่นว่า "สื่อ" นี่แหละ จะยังคงเป็นเครื่องมือสำคัญในการผลักดัน สนับสนุน สร้างสรรค์สิ่งที่ดีงาม หรือบางครั้งอาจทำลายล้าง..บางสิ่งบางอย่างในสังคมลงได้อย่างง่ายดาย และอย่างน่าอัศจรรย์ใจ
ในใจของผมจึงตั้งปณิธานไว้เสมอว่า จะขอใช้สื่อในฐานะที่เป็นทั้งผู้ส่งสารและผู้รับสาร ในทางที่สร้างสรรค์ เพื่อให้ก่อเกิดปัญญา ความสุข ความสบายใจกับประชาชนต่อไป จะใช้สื่อเพื่อช่วยเหลือสังคมและผู้คน ตามที่สมควรแก่โอกาสอันสามารถพึงกระทำได้ สำคัญที่สุด คือ "ผู้ที่ติดตามผลงานของผม" นั่นเอง ที่จะเป็น"กำลังใจอย่างดีที่สุด" ที่จะช่วยผลักดันให้ผมได้ทำงานเพื่อทุกคนต่อไปอย่างไม่รู้จักคำว่าเหน็ดเหนื่อย ท้อถอย มีแต่จะยิ่งเพิ่มความเข้มข้นของข่าวสารข้อมูล ความรู้ ความสุข ต่อไปตราบจนกว่าจะหมดลมหายใจ ขอบคุณมากๆ ครับ สำหรับทุกกำลังใจที่เคยมีให้กัน
และเหมือนเดิมท้ายนี้ ขอให้ทุกท่านเป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน สวัสดีครับ

Music@Night อสมท. 96.5 MHz.

เป็นอีกช่วงเวลาหนึ่ง......ของการทำงาน........ที่ผมมีความสุขมาก...... เพราะได้นำเสนอความสุขจากเสียงสากลเพราะๆ ..........ที่เชื่อว่าคนไทยผู้มีใจรักเพลงสากลจะชื่นชอบ และสามารถจินตนาการไปถึง.....ความหลังครั้งที่ยังเป็นวัยรุ่นได้อย่างรวดเร็ว ......พร้อมทั้งการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ต่างๆ ที่ผมได้เจอะเจอมา....และคิดว่าน่าจะก่อเกิดประโยชน์ต่อผู้ฟังมานำเสนอเป็นประจำ.......ที่แนะนำมาทั้งหมด นั่นคือ รายการ Music@Night ทาง อสมท. " คลื่นความคิด" 96.5 MHz. ทุกคืนวันอาทิตย์ (ตามความรู้สึก) เวลา เที่ยงคืนครึ่ง ถึง ตีสอง (00.30 - 02.00 น.) อย่าลืมลองติดตามฟังดูนะครับ

http://www2.mcot.net/fm965/list.cfm?cat=Archive&m=102&id=753


Snow-walking in Grenoble, France